Ban lãnh đạo công ty HXC cùng tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty quyết tâm đưa HXC phát triển và đưa các sản phẩm Bột Chiên, Gia Vị của mình đến với bữa ăn của mọi gia đình Việt và phát triển ra thị trường quốc tế, thị trường Asean

HXC phát triển trở thành đơn vị kinh doanh đứng số 1 hoặc số 2 tại thị trường mình tham gia, lĩnh vực mình tham gia. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân bản địa và nâng cao thu nhập cho đối tác kinh doanh của HXC