Ban lãnh đạo công ty HXC cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đưa công ty trở thành công ty hàng đầu Đông Nam Á trong ngành thực phẩm Fast Food và đáp ứng nhu cầu phát triển ngành kinh doanh Fast Food trong nước và khu vực thông qua sản phẩm của mình.