Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm Thịt gà

1. Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Thịt gà tẩm ướp gia vị

Thịt gà tẩm ướp gia vị

2. Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Thịt gà ướp nướng

Thịt gà ướp nướng

3. Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Thịt gà ướp xốt mật ong

Thịt gà ướp xốt Mật Ong

Chia sẻ :