Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bột chiên

1. Chng nhn v sinh an toàn thc phm đi vi sn phm bt chiên giòn

20620999_871734219643958_7531026626805078459_n

2. Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Bột chiên gà giòn

20664019_871734216310625_3168946254625388171_n (1)

3.Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Bột rang muối

Bột Rang Muối

Chia sẻ :